mediproffs  

 

hem
infertilitet
karlkirurgi
plastikkirurg
rehabilitering
tandvard
viktminskning
prislista

Kontakt:
tel. +48 603 051 255
tel. +46 40 692 84 80
info@mediproffs.eu

hotell
turistattraktioner

 

 

Infertilitet - en ofrivillig barnlöshet drabbar många par, speciellt när tidpunkten för kvinnor & män, som vill och är redo att skaffa barn sträcker sig efter trettioårsåldern. Infertilitet är ett smärtsamt problem. Detta är påfrestande för många par, både psykiskt och ekonomiskt. Lyckligtvist kan dagens forskning och modern medicin hjälpa många par att förverkliga sin dröm om en barnfamilj.

TUVMediProffs sammarbetar med en privat klinik som enbart specialiserar sig i fertilitetsbehandlingar. Kliniken kan erbjuda omfattande diagnostik och utredning samt alla fertilitetsbehandlingar så som ägglossningsstimulering, insemination och In Vitro befruktning. Kliniken är mån om att upprätthålla hög standard & kvalite på samma sätt som övriga kliniker i Europa. Kvalitet kan styrkas med ett certifikat enligt ISO 9001:2008 giltigt t.o.m. 09.03.2012 och är utfärdat av TUV SUD Service GmbH. Detta innebär att kliniken uppfyller standardkraven för kvalitetsledningssystem och ägnar sig åt verksamhet inom utredning och behandling av par med ofrivillig barnlöshet. Läkarteamet är ofta närvarande på konferenser i USA och Europa anordnade av American Society of Reproductive Medicine samt European Society of Human Reproduction and Embryology. Hög standard, kunskap och modern utrustning som besitts av labolatoriet leder till många positiva resultat- graviditet. OBS, Åldersgränsen för kvinnor vid alla fertilitetsbehandlingar är 42-43 år

IVF – In Vitro Fertilization dvs Provrörsbefruktning
IVF-behandling betyder att kvinnans ägg befruktas av mannens spermier utanför kvinnans kropp. För att kunna genomföra behandlingen måste kvinnan genomgå ägglossningsstimulering, vilket innebär hormonstimulans antingen med läkemedel eller injektioner. Detta bör regelbundet kontrolleras med hjälp av ultraljud. När processen är klar och tillräckligt med ägg har bildats, sker ägguttagningen. Detta görs under bedövning. Kvinnans mogna ägg tas ut från äggstockarna för befruktning i laboratorium. Efter två dygn har ett embryo bildats med optimalt 4 celler och efter 3 dygn 8 celler. Ett embryo efter 5 till 6 dagar kan, under goda förhållanden, utvecklas till en s k blastocyst med flera än 100 celler. Att återföra en blastocyst till livmodern ger högre implantationschans än embryo som odlats 3 dagar. Blastocystodling är möjlig på vår klinik. Befrukningen sk embryo transfer är smärtfritt och ingen bedövning är nödvändig. Efter befruktning med två av de bästa embryos/blastocysts är det bara att vänta. Graviditetstest görs drygt 2 veckor efter behandlingen. Metoden ger dock goda chanser till graviditet.

Frysförvaring av embryon
Eftersom flera ägg av god kvalitet befruktas samtidigt, men bara två stycken kan återföras till livmodern, är det värdefullt att kunna frysa ner övertaliga embryon. Dessa kan användas om de första två embryona inte implanterats och paret vill göra ett nytt försök.

Kliniken använder samma om inte bättre medicinsk utrustning som i välutvecklade länder men arbetskostnaderna för speciallister i Polen är fortfarande lägre jämfört med Sverige, vilket leder till lägre priser på alla fertilitetsbehandlingar. Var vänlig se prislistan.

ICSI-behandling dvs mikroinjektion
En mer avancerad metod är ICSI-behandlingen som används främst när mannens spermier är för få eller håller låg kvalite. Metoden är intracytoplasmatisk spermieinjektion och innebär att embryologen väljer ut endast den bästa spermien som sedan med hjälp av en tunn nål injiceras in i ägget.

         

Assisted Hatching (AH)
För att underlätta implateringen görs ett litet hål i cellväggen på embryon med svårgenomträngligt skål.
En så kallad assisterad kläckning hjälper embryot att ta sig ur sitt skål.

Insemination
Kliniken erbjuder möjlighet till insemination, vilket innebär att makens spermier sprutas direkt in i livmodern. Detta görs i kombination med ägglossningsstimulering. Mannen lämnar ett spermaprov, som utvärderas och prepareras. De bästa spermierna insprutas sedan direkt in i kvinnans livmodern. Många par bestämmer sig för insemination som första behandlingsmetod innan de eventuellt väljer IVF-metoden. Beslutet grundar sig ofta på de ekonomiska följderna, eftersom insemination är mycket billigare än IVF-befruktning.

Vi på MediProffs är medvetna om att infertilitet och dess påföljder utgör ett känslig ämne. Därför vill vi underlätta för Er och bespara Er från långa utredningar, långa väntetider och allt för många frågor.
Ett personligt bemötande och professionalism är vårt motto i arbetet.

Innan våra läkare påbörjar någon av fertilitetsbehandlingarna görs en grundlig undersökning av kvinnan med hjälp av ultraljud,lab-prover etc. De par som tidigare har genomgått barnlöshetsutredning på en annan klinik är också välkomna för en förutsättningslös genomgång av utredningsresultat och eventuellt tidigare behandlingsförsök. Ring oss: Vi har korta väntetider.

Att resa bort på "semester" i samband med behandlingen kan minska stressen, vilket kan underlätta behandlingsprocessen. Vi på MediProffs skall se till att de par som genomgår fertilitetsbehandlingen i Szczecin, har chansen till olika typer av avkoppling efter önskemal. Det finns bl.a. ett modernt SPA-Rehabiliteringscenter med massage,jacuzzi m.m., Bowlinghall, ett stort modernt Biokomplex samt flera Shoppingcentrum att ta del av. Om Ni föredrar att lämna staden och uppleva den vackra polska naturen och kanske besöka stranden hjälper vi Er att anordna det.

Vårt mål på MediProffs är att Ni som par kommer till den bästa fertilitetsvården i Szczecin och att Ni känner Er trygga, välomhändertagna och glada inför behandlingen som förhoppningsvis skall leda till ett nytt liv. MediProffs hjälper Er gärna med språket (vid behov även tolkning under fertilitetsutredningen och läkarbesöken) och svarar på frågor beträffande kulturskillnader. Att komma till Szczecin, för fertilitetsbehandling blir inte bara en stor ekonomisk besparing, men Ni får även en möjlighet att upptäcka grannlandet Polen.

Kontakta MediProffs för mer information.
MediProffs tel +46 40 6928480 eller +48 603 051 255

mediproffs